Tagged: Dwarika Prasad Maheshwari

द्वारिकप्रसाद माहेश्वरी । Dwarika Prasad Maheshwari

द्वारिकप्रसाद माहेश्वरी । Dwarika Prasad Maheshwari

​ उठो लाल अब आँखे खोलो पानी लाई हूँ मुँह धो लो बीती रात कमल दल फूले उनके ऊपर भंवरे डोले चिड़िया चहक उठी पेड़...